• 01_Exlabesa_10.10.2019

Nyheter

Nyheter

Receptet på grafitkiselkarbiddeglar: en nyckel till högpresterande metallurgi

kiseldeglar

I en värld av metallurgi och materialvetenskap,degelnär ett viktigt verktyg för att smälta och gjuta metaller.Bland de olika typerna av deglar utmärker sig deglar av grafitkiselkarbid (SiC) för sina exceptionella egenskaper, såsom hög värmeledningsförmåga, utmärkt motståndskraft mot värmechock och överlägsen kemisk stabilitet.I den här artikeln kommer vi att fördjupa oss i receptet för SiC-grafitdeglar och utforska hur deras sammansättning bidrar till deras anmärkningsvärda prestanda i högtemperaturapplikationer.

De grundläggande ingredienserna

De primära komponenterna i SiC-grafitdeglar är flinggrafit och kiselkarbid.Flinggrafit, som vanligtvis utgör 40-50% av degeln, ger utmärkt värmeledningsförmåga och smörjförmåga, vilket hjälper till att lätt släppa den gjutna metallen.Kiselkarbid, som utgör 20%-50% av degeln, är ansvarig för degelns höga värmechockbeständighet och kemiska stabilitet vid förhöjda temperaturer.

Ytterligare komponenter för förbättrad prestanda

För att ytterligare förbättra degelns högtemperaturprestanda och kemiska stabilitet läggs ytterligare komponenter till receptet:

  1. Elementärt kiselpulver (4%-10%): Förbättrar degelns högtemperaturhållfasthet och oxidationsbeständighet.
  2. Borkarbidpulver (1%-5%): Ökar den kemiska stabiliteten och motståndskraften mot korrosiva metaller.
  3. Lera (5%-15%): Fungerar som ett bindemedel och förbättrar degelns mekaniska styrka och termiska stabilitet.
  4. Termohärdande bindemedel (5%-10%): Hjälper till att binda samman alla komponenter för att bilda en sammanhängande struktur.

High-End-formeln

För applikationer som kräver ännu högre prestanda används en högklassig grafitdegelformel.Denna formel består av 98 % grafitpartiklar, 2 % kalciumoxid, 1 % zirkoniumoxid, 1 % borsyra, 1 % natriumsilikat och 1 % aluminiumsilikat.Dessa extra ingredienser ger oöverträffad motståndskraft mot höga temperaturer och aggressiva kemiska miljöer.

Tillverkningsprocess

Framställningen av SiC-grafitdeglar involverar en noggrann process.Inledningsvis blandas flinggrafit och kiselkarbid noggrant.Sedan tillsätts elementärt kiselpulver, borkarbidpulver, lera och det värmehärdande bindemedlet till blandningen.Blandningen pressas sedan till form med en kallpressmaskin.Slutligen sintras de formade delarna i en högtemperaturugn för att förbättra deras mekaniska styrka och termiska stabilitet.

Tillämpningar och fördelar

SiC-grafitdeglar används ofta inom den metallurgiska industrin för att smälta och gjuta metaller som järn, stål, koppar och aluminium.Deras överlägsna värmeledningsförmåga säkerställer jämn uppvärmning och minskar energiförbrukningen.Den höga motståndskraften mot värmechock minimerar risken för sprickbildning vid snabba temperaturförändringar, samtidigt som deras kemiska stabilitet säkerställer renheten hos den smälta metallen.

Sammanfattningsvis är receptet för grafitkiselkarbiddeglar en finjusterad blandning av material som ger en balans mellan värmeledningsförmåga, värmechockbeständighet och kemisk stabilitet.Denna sammansättning gör dem oumbärliga inom metallurgin, där de spelar en avgörande roll för effektiv och pålitlig smältning och gjutning av metaller.

Genom att förstå komponenterna och tillverkningsprocessen för SiC-grafitdeglar kan industrier göra välgrundade val för sina specifika applikationer, vilket säkerställer optimal prestanda och livslängd för deras deglar.Allt eftersom tekniken går framåt förväntas ytterligare förbättringar av receptet och tillverkningsteknikerna för grafitdeglar i SiC, vilket banar väg för ännu mer effektiva och hållbara metallurgiska processer.


Posttid: Mar-12-2024